Privacy Statement

Gebruikers en bezoekers kunnen binnen de website browsen en inloggen zonder dat er persoonlijke informatie wordt verstuurd en/of gebruikt.

Gebruik van informatie
CBD zal informatie aangeleverd door gebruikers en bezoekers van de website alleen gebruiken voor het doel waarvoor de informatie is verkregen.

Cookies
Wanneer een bezoeker op de website komt of gebruik maakt van bepaalde applicaties, kan er een cookie op haar of zijn computer gezet. Deze cookie kan gebruikt worden als ‘vingerafdruk’ om bij te houden hoe vaak de website bezocht is, of om te bepalen wat het laatste moment was dat de website bezocht werd. Internet browsers hebben normaal gesproken een optie waarmee gebruikers een cookie kunnen accepteren of weigeren.

Bekendmaking
CBD zal geen persoonlijke informatie bekend maken aan derden zonder de toestemming van de desbetreffende persoon. Wij garanderen dat de persoonlijke informatie van gebruikers en bezoekers niet aan andere instellingen of bedrijven zal worden doorgegeven, behalve wanneer dit verplicht wordt door de wet.

E-mail details
CBD gebruikt het e-mailadres van een individu alleen om te reageren op een handeling op de website of als antwoord op een vraag van de bezoeker of gebruiker. Het wordt alleen gebruikt wanneer het individu het e-mailadres zelf heeft aangeleverd. Het e-mailadres wordt niet aan derden bekendgemaakt zonder toestemming van het individu.

Veiligheid
Ondanks dat we alle mogelijke moeite hebben gedaan om alle informatie veilig te gebruiken en versturen binnen de site, is er toch een mogelijkheid dat informatie (zoals persoonlijke gegevens of andere informatie) bekeken wordt door derden tijdens het versturen van de gegevens via Internet.

Verwijderen gegevens
CBD zal persoonlijke informatie verwijderen van het systeem wanneer de gegevens niet meer nodig zijn (behalve in geval van archivering).

Contact
Wanneer u vragen hebt over de privacy of het gebruik van deze site, neem dan contact op met info@cbd-maarssen.nl.