Disclaimer

Werkenindedrogisterij.nl is een website van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) en is ontwikkeld met financiële steun van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel.

Het CBD heeft veel aandacht besteed aan het verzamelen en controleren van de informatie op deze website. Het CBD kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de huidige geldigheid van de informatie of voor enige vergissing, omissie of onnauwkeurigheid van informatie.

Het CBD is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op deze website. Het CBD behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien deze informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

De teksten, foto’s, afbeeldingen en alle andere auteursrechterlijk beschermde werken op drogistensite.nl mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen.